Juhasta ei puhuta

Tämä teksti kertoo Juhasta.* Juha on maahanmuuttokeskustelussa melko puolueeton. Hän näkee keskustelun molemmissa ääripäissä hyviä pointteja, ja hyväksyy molempien osapuolien tuntemukset aiheesta. Juhaa haittaa keskustelun kuumeneminen ja se, että molempien ääripäiden edustajat puhuvat aiheesta usein ns. ideologisesti värittyneiden lasien läpi.

Juhaa on hankala syyttää. Noin yleisesti ottaen yhteiskunnalliset aiheet ovat monimutkaisia, eikä ole kohtuutonta olettaa, että tässäkin on juuri niin. On myös täysi fakta, että kannan ottaminen suuntaan tai toiseen on varma reitti epämukavuuteen, kun toiselta puolelta alkaa sadella, jos ei vihaviestejä ja leimoja, niin ainakin vahvaa kritiikkiä. Moni Juhan kaveri on valinnut puolueettomuuden ihan vain pitääkseen yllä rauhaa kaveripiirissä. Juha itse on liikkeellä enemmänkin vilpittömästä halusta ymmärtää aihe kaikessa monimutkaisuudessaan.

Juha ei ole yksin. Itseasiassa kaikkea muuta. Suurin osa suomalaisista on verrattavissa Juhaan tavalla tai toisella, eikä ole kaukaa haettu väite, että puolueettomat ja hyvin maltilliset ovat ylivoimaisesti suurin yksittäinen ryhmä tämän keskustelun suhteen. Kun uutiset ja media täyttyvät kahden osapuolen käymästä keskustelusta, ja näiden kahden osapuolen analysoinnista, olemme ikään kuin unohtaneet puolueettomat. Juhasta ja hänen kavereistaan ei kerta kaikkiaan puhuta.

Tämä ei välttämättä ole täysin hyvä juttu. Ensinnäkin, tämän suuren viiteryhmän mukaan ottaminen voisi hillitä tiedotusvälineiden sekoamista ja aiheella mässäilyä. Puolueettomat ja maltilliset eivät osta keltaisen lehdistön roskajulkaisuja, jonka takia heidän suosimisensa ei ole kaupalliselle lehdistölle järkevää, mutta välillä sitä toivoisi, että myös journalistinen etiikka ja vastuu painaisi vaakakupissa jotain.

Lisäksi Juha on mielenkiintoinen. Ainakin hän on mielenkiintoisempi, kuin Hommafoorumin tuhanteen kertaan toistetut kliseet, jotka varmasti jokainen suomalainen osaa jo unissaankin. Vaikka en olekaan Juha, olen vilpittömästi sitä mieltä, että hänellä on keskusteluun enemmän annettavaa, kuin yhdelläkään A-talkin terapiaillalla ”ääripäiden” välillä. Tietenkin lähinnä niin kauan, kuin media ei jäisi Juhan yksinpuheluksi.

Toki jos Juhasta alettaisiin puhua, se saattaisi olla myös epämukavaa monelle. Lehdistön ulosannista vastaavat päätoimittajat sekä yhteiskuntamme päättäjät kokevat usein olevansa osa Juhan kaveriporukkaa, ja liika kaiveleminen saattaisi paljastaa asioita.

Ensimmäisenä paljastuisi Juhan asenne. Juha syyttää ääripäitä ideologisesta vääristelystä ja tosiasioiden valikoinnista. Juha itse tietenkin ajattelee asiaa täysin objektiivisesti ja kaikki näkökulmat huomioiden. Ainakin näin hän tuntuu ajattelevan.

Sitten puhuttaisiin siitä, mitä politiikkaa Suomessa pitäisi oikeastaan tehdä. Juha on kovin kärkäs asettamaan aikatauluja ja ”oikeita tapoja” sotaa pakenevien pakolaisten ihmisoikeuksien toteutumiselle. Kun puhutaan katupartioista, hän tietenkin vastustaa tällaisia äärimmäisiä toimia, mutta on epäkohteliaan kärkäs muistuttamaan siitä, että eivät natsiväkivallan uhritkaan ole aina täydellisiä.

Kaikkein epämukavin olisi kysymys siitä, että ovatko Juhan kaverit oikeassa laisinkaan. Kukaan ei koskaan oikein tuntunut edes ajattelevan, että heidänkin näkökulmaansa voisi arvioida kriittisesti, ja että se voisi olla omasta maltillisuuden ideologiasta käsin värittynyttä. Kaikki tuntuivat vain olettaneen, että tietenkin totuus löytyy jostain ääripäiden välistä.

Lopullista vastausta ei tietenkään tulisi ilmi koskaan, koska nämä kysymykset ovat pitkälti poliittisia, ja siten pohjimmiltaan ideologisia kysymyksiä. Yksi asia kuitenkin muuttuisi kun Juhasta aletaan puhumaan. Paljastuisi, ettei hän ollutkaan se ideologiasta vapaa keskustelun lähettiläs, miksi kaikki häntä luulivat. Hän olikin vain vähemmän mielenkiintoista ideologiaa edustava ihminen, joka ei halunnut ottaa epämukavaa kantaa. Mikä huolestuttavinta, oli totuus mikä hyvänsä ja toteutuiko riski vai ei, Juha näyttää myös olevan täysin valmis uhraamaan kokonaisia väestöjä näyttääkseen itsenäiseltä ajattelijalta.

quote-the-hottest-place-in-hell-is-reserved-for-those-who-remain-neutral-in-times-of-great-moral-conflict-martin-luther-king-jr-102517

* Mahdolliset yhtäläisyydet oikeiden Juhien kanssa ovat puhdasta sattumaa

Mainokset

Tilastotiedettä rasisteille

Heippa rasistit! Olen nyt tässä monta vuotta seurannut jutusteluanne. Moni ystäväni väittää, että te olette ilkeitä ja tyhmiä. Toki osa teistä on varmasti sitäkin, kuten mm. Soldiers of Odin porukka, jolla tuntuu olevan kova identiteettikriisi meneillään suomalaisen ja ulkomaalaisen kulttuuriperinnön välillä. Minä en kuitenkaan usko, että suurin osa teistä on tyhmiä tai ilkeitä. Vuosi vuodelta on käynyt enemmän selväksi, että teitä on yksinkertaisesti vedetty nenästä. Ehkä te ette ole saaneet mahdollisuutta opiskella aihetta, ehkä asia ei ole tullut esille ennen kuin eksyittä Jussi Halla-Ahon blogiin tai ehkä teillä on ollut joku muu syy tietämyksen puutteelle. Se ei ole kummallista, sillä kovin moni muukin painii tässä blogissa käsiteltävien asioiden kanssa. Oli miten oli, se on selvää, että muutama tilastotieteen seikka kannattaisi selventää, ennen kuin kiirehditte syyttämään kokonaisia kulttuureita rikollisiksi.

Pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan.

1. Suhteellinen yliedustus ja absoluuttinen edustus

Kaikkihan tietävät maahanmuuttajien olevan yliedustettuja rikostilastoissa, eikö niin? On todettava, että väite sinänsä pitää täysin paikkansa. On kuitenkin mielenkiintoista seurata, kuinka pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ihmiset ovat siitä valmiita vetämään.

Vuonna 2014 käräjäoikeudessa rangaistukseen tuomituista 11% oli ulkomaalaisia. Ennen kuin jatkamme luvun kanssa pidemmälle, korjataan lukua vielä hieman tarkemmaksi. Tämä usein lehdistössäkin viitattu luku nimittäin sisältää paitsi maahanmuuttajat, myös Suomessa lomalla olevat ja ohikulkumatkalla olevat ulkomaiden kansalaiset. Koska me suomalaiset emme halua tulla tuomituiksi Tukholmassa örveltävien perusteella, ollaan sen verran reiluja, ettei tehdä sitä maahanmuuttajillekaan.

Tuomituista ulkomaalaisista vain 56%:lla oli vakinainen asuinpaikka Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista käräjäoikeuden tuomitsemista vain 6% oli maahanmuuttajia. (Ulkomaalaisia tuomittuja oli 6 150, heistä 56% oli maahanmuuttajia ja kaiken kaikkiaan tuomioita oli 56 968.) Ulkomaiden kansalaisten osuus Suomen väestöstä tuona vuonna oli noin 4%.

Joten kyllä, maahanmuuttajat ovat yliedustettuina rikostilastoissa, joskaan eivät niin paljoa, kuin mitä usein annetaan ymmärtää. Kiinnostavin kysymys ei ole kuitenkaan se, että ovatko he yliedustettuina, vaan se, mitä se tarkoittaa. Suomessa on viimeaikoina puhuttu turvallisuudentunteen kaikkoamisesta, vaarattomista kaduista ja turvattomista lähiöistä. Kaikesta tästä väitetystä turvattomuuden noususta on syytetty nimenomaan tuota kuutta prosenttia rikollisuudesta, ja tätä on perusteltu yksinomaan yliedustuksella.

Tämän oppitunnin keskeisin opetus on siinä, että jonkin ryhmän yliedustus ei tarkoita, että tuo ryhmä on absoluuttisessa mitassa sen suurempi ongelma. Jos turvattomuudentunteesi johtuu yksinomaan maahanmuuttajista, sivuutat 94% kaikesta rikollisuudesta. Tämä on myös se syy, minkä takia feministiset järjestöt eivät keskity juurikaan maahanmuuttajiin ja heidän rooliinsa seksuaalirikoksissa. Se ei johdu minkäänlaisesta passiivisesta hyväksynnästä tai silmien ummistamiselta, vaan päinvastoin. Yliedustus on täysin validi ilmiö, josta puhumme lisää, mutta feministit ovat syystäkin huolissaan siitä, että ummistamme silmämme suurimmalta osalta seksuaalirikollisuutta. Maahanmuuttajat ovat vielä sen verran pieni vähemmistö, että edes yliedustettuina he eivät ole vastuussa ainoastakaan yksittäisestä ongelmasta sinänsä.

2. Korrelaatio ja kausaliteetti

Mutta hyvä on, ylideustus kuitenkin on olemassa, ja se varmaankin kertoo jostain. Jos se ei ole vastuussa ainoastakaan rikollisuuden muodosta sinänsä, niin kai se nyt kuitenkin on ongelma josta pitää puhua?

Yliedustus kertoo jostain, mutta mistä, onkin hyvin vaikea ongelma, johon edes kirkkoslaavin tutkijat eivät noin vain voi ottaa kantaa mututuntumalta. Liian usein maahanmuuttajien yliedustus tulkitaan osoittamaan paitsi ulkomaalaisten rikollisia tendenssejä, myös heidän kulttuurinsa alemmuutta ja jopa Islamin kosmista pahuutta. Silloin kuin näin tehdään pelkkään yliedustukseen viitaten, kyse on korrelaation ja kausaliteetin sekoittamisesta.

Päättelyvirhe on niin yleinen, että sille on omistettu oma wikipedia-artikkeli. Tässä kuitenkin kannattaa selittää sen verran, että yliedustukseen viittaaminen on käytännössä korrelaation väittämistä. Siinä todetaan, että tausta maahanmuuttajana korreloi rikollisuuden kanssa. Jos tätä seuraa väite siitä, että rikollisuus johtuu maahanmuuttajuudesta, ei se enää käsittele korrelaatiota, vaan on väite kausaliteetistä, eli syy-seuraus-suhteesta.

Ongelma on siinä, että korrelaatio kovin harvoin kertoo syy-seuraus-suhteesta. Maailmassa on lukemattomia asioita, jotka korreloivat keskenään, mutta jotka eivät ole syy-seuraus-suhteessa. Niin ikään kulttuurin ja ulkomaalaistaustan osoittaminen syyksi korkeaan rikollisuuteen on osoittautunut akateemisessa maailmassa selvästi luultua vaikeammaksi. On todennäköisempää, että ulkomaalaistausta yhdistettynä syrjintään aiheuttaa kantaväestöä enemmän sosiaalisia ongelmia, joiden tiedetään aiheuttavan rikollisuuttaa kaikissa kansallisuuksissa. Tämä näkemys kutienkin harvoin sopii maahanmuuttajien rikollisuudesta hyötyville tahoille, kuten maahanmuuttovastaisille puolueille, sillä tämän näkemyksen mukaan paras tapa ehkäistä rikollisuutta ei liity maahanmuuttopolitiikkaan mitenkään, vaan on sosiaalipoliittinen kysymys.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan kausaliteetti voi mennä jopa niin päin, että maahanmuuttovastaiset asenteet ja pelkkä näkemys maahanmuuttajien rikollisuudesta haittaa maahanmuuttajien kototutumista, ja siten lisää heidän rikollisuuttaan.

3. Maalaisjärki ei auta

Jos mitään muuta näistä kahdesta oppitunnista ei halua omaksua, niin se ainakin kannattaa tiedostaa, ettei maalaisjärki ole maineensa väärti. Tiede on siitä kaunista, että sen kautta saamme tietää totuuden myös silloin, kun se lentää täysin vastoin arkisia kokemuksiamme.

Tieteen avulla saimme selville, ettei maapallo ollutkaan litteä. Kävikin ilmi, että maa kiertää aurinkoa. Eläimet eivät olekaan tulleet planeetallemme muuttumattomina, ja viimeistään hiukkasfysiikan saavutukset osoittavat maalaisjärjen lopullisesti vanhentuneeksi. Ikävä kyllä myös massiivisten tietoyhteiskuntien sosiaaliset rakenteet ovat sellaisia, etteivät heimoyhteiskuntaan soveltuneet aivomme oikein osaa käsitellä niitä.

Sanon tämän siksi, ettei kukaan ainakaan tekisi maahanmuuttopolitiikkaa fiiliksen pohjalta. Monella on varmasti huonoja kokemuksia maahanmuuttajista. Se on varmaa kun maahanmuuttajia on paljon. On kuitenkin syytä huomauttaa, että vaikka tuntisit henkilökohtaisesti kaikki Suomen muslimit, et olisi tilastollisesti kovin kummoinen asiantuntija arabikulttuurin suhteen.

Tiesitkö, että sharia-laissa raiskauksesta on asetettu kuolemantuomio? Entä ajattelitko asiaa niin, että ISIS:in suurimmat vastavoimat ovat kaikki niin ikään arabikulttuuriin kuuluvia? Iranin takapajuiset lait ovat tietenkin takapajuisia, mutta islamilaista maailmaa ovat myös ne Iranilaiset, jotka kamppailevat näitä takapajuisia lakeja vastaan.

Tosiasia on se, että suurin konflikti ei ole niinsanotusti ”hyvien” ja ”huonojen” kulttuurien välillä. Ainoa selvä jakolinja menee niiden välillä, jotka kannattavat ihmisoikeuksia ja jotka vastustavat ihmisoikeuksia. Se jakolinja menee paitsi Iranissa ja Saudi-Arabiassa, niin myös Suomessa. Katso tarkkaan, ette ole sen jakolinjan väärällä puolella.

Lopuksi

Koska monella on nykyaikana joko ongelmia tai haluttomuutta luetunymmärtämisessä, laitan nyt tähän vielä listan asioita, joita en sanonut. Minä en ole sitä mieltä, että raiskaus on OK. En ole sitä mieltä, että maahanmuuttajalta pitäisi suvaita mitä vain. Niin ikään en kuvittele, etteikö maahamuuttoon liittyisi mitään ongelmia. En ole missään vaiheessa sanonut niin tai mitään siihen viittaavaa.

Haluan myös huomauttaa, että viime kädessä ongelmana eivät ole muutama sataa natsia. Uskon, ettei kovin iso osa maahanmuuttokriitikoistakaan ole syvällä sisimmässää Soldiers of Odinin kaltaisten uhoporukoiden takana, vaikka julkinen keskustelu joskus koetteleekin uskoani ihmisen hyvyyteen. Suurin ongelma on juurikin se, että hyvää tarkoittavat ihmiset ovat valmiita mitä monimutkaisimpiin filosofisiin aivojumppatuokioihin, jottei heidän tarvitsisi ottaa kantaa tai joutua kinastelemaan kaverin kanssa. Polttopulloiskuista ovat vastuussa paitsi muutamat natsit, niin myös miljoonat Sveitsin valtiota larppaavat puolueettomat.

complex